Mededeling

Beste kookvrienden en vriendinnen,

Na het overlijden van Hennie van Ommeren heeft het bestuur de draad weer opgepakt. De meeste van ons weten wat de bijdrage van Hennie was aan onze club, we zullen dan ook op zoek moeten naar een aantal vrijwilligers die een bijdrage willen leveren. Ben jij één van hen? Neem dan met ons contact op.

Verder willen wij ook bij deze berichten dat met beide vaste schoonmaakkrachten (Joke en Lisette) overeenstemming is bereikt om het dienstverband te beëindigen. Daarmee zetten wij een belangrijke stap om de vaste kosten verder onder controle te houden. Onderaan deze mail staat het bericht rondom het vertrek van Joke en Lisette.

Dan het volgende en wellicht belangrijkste punt, kunnen we weer starten met koken?

Zoals het er nu naar uitziet, is daar het antwoord JA op. Het bestuur is van mening dat we er alles op moeten richten om het nieuwe kookseizoen per september te laten starten. Uiteraard zijn er nog de nodige voorbehouden (denk aan inenten) en onzekerheden (nieuwe golf en/of avondklok) maar de planning hebben we al opgesteld.

Vanuit de ledenadministratie hebben we nu het beeld dat er circa 50 leden onze club hebben verlaten. Uiteraard heeft dit een enorme impact op de exploitatie en de vulling per avond. We zullen dan ook als eerste starten om via de Chefs te inventariseren hoe groot de verschillende groepen nog zijn. Natuurlijk ook direct de oproep aan jullie om nieuwe leden aan te dragen.

Wordt snel vervolgd, blijf gezond en blijf koken.

Met culinaire groet,

Vincent Meeuwissen

Voorzitter Cercle des Gourmets