Start seizoen 2021-2022

Beste kookvrienden,

Ik ben blij te kunnen melden dat we met 183 leden weer van start kunnen gaan.

 We hebben uiteindelijk twee wijzigingen moeten doorvoeren.

 1. Door het teruglopende aantal actieve leden in twee groepen, te weten de A en de E groep hebben we in goed overleg deze groepen samengevoegd.
  De keuze is gevallen op de woensdagavond als kookavond, de vaste avond van de A, deze groep zal dan ook als A-groep verder gaan.
 2. Ook de nieuw opgestarte, gemengde groep, op vrijdagavond is komen te vervallen. 
  Hier was al wat verloop en daar heeft Corona vervolgens geen goed aan gedaan. 
  Jammer, maar helaas, we houden uiteraard de optie open om weer te starten bij voldoende animo voor deze avond.

De rest spreekt voor zich, de eerste kookavond vindt op 6 september 2021 plaats, de laatste staat voor 23 juni 2022 op de planning.

Voordat we gaan starten komen ook alle chefs, souschefs, commissies en bestuur bij elkaar als formele start voor het nieuwe seizoen.

 Mooi is het ook om te kunnen berichten dat onze gehele website met inspanning van René geheel vernieuwd is. Op deze eigentijdse website wordt alle informatie helder en duidelijk getoond en is daar voorhanden. Het receptuur programma is aangepast en laat aan duidelijkheid niets te wensen over, wel blijft het karakter van de Cercle duidelijk herkenbaar. We blijven jullie ook oproepen om ons te voorzien van input. De website is nu te vinden met de link www.kookclubcercle.nl

 Dan nog graag aandacht voor het volgende!

Eén van de meest tijdrovende en complexe zaken binnen de Cercle is de uitwerking van de barstaten tot een te betalen bedrag per lid of gast.

We hebben als bestuur een uitgebreide analyse gemaakt van de drank-inkomsten (per groep en per avond) en drank-uitgaven (aan Heineken en diverse wijnhuizen). Daaruit komt naar voren dat de middaggroepen veelal een lager drankverbruik hebben dan de avondgroepen. Veruit de meeste groepen delen hoofdelijk alle gemaakte drankkosten.

 Om deze enorme – en vooral taaie – klus geheel uit te bannen heeft het bestuur het volgende besloten:

 1. Met ingang van het nieuwe seizoen wordt drank opgenomen als vaste component van het lidmaatschap. Daarmee verdwijnen de oude barstaten, het turven van drankjes en het belangrijkste, het uitrekenen van het verbruik per deelnemer.
 2. Iedereen in de middaggroepen wordt belast met € 10 per keer (130 euro per seizoen), de avond groepen met € 20 per keer (260 euro per seizoen).
 3. Voor rustende leden die meekoken wordt hetzelfde bedrag in rekening gebracht, dus eveneens € 10 of € 20 per kooksessie.
 4. Contante betalingen op kookavonden kunnen echt niet meer. Betalingen zijn uitsluitend nog te voldoen per pin.
 5. Geselecteerde wijnen maken deel uit van het menu, flessen behoeven niet langer in zijn geheel genuttigd te zijn.
 6. Sterke drank verdwijnt uit het aanbod (met uitzondering voor de receptuur). De huidige flessen worden niet meer aangevuld.
 7. Halverwege het seizoen (rond de kerst) worden de eerste zes lessen in rekening gebracht, aan het einde van het seizoen de overige zeven (je betaalt dus achteraf).

Met deze oplossing besparen we enorm veel tijd in de verwerking, wordt het op de kookmiddagen/-avonden eenvoudiger en hoeft de bar ook niet continu bezet te zijn.

 We bestempelen dit vooralsnog als een proef en de resultaten moeten de verwachting bevestigen.

Wel rekenen we erop dat de consumptie van drank gelijk blijft aan het huidige beeld.

Dat past ook beter in de hedendaagse maatschappij.

 Rest mij iedereen een hele fijne vakantie te wensen. 

Blijf gezond en tot snel. 

 

Met culinaire groet,

 

Vincent Meeuwissen

Voorzitter Cercle des Gourmets

Mob.no. 06 – 20 49 56 86

Voorzitter@cercledesgourmets.nl