Cercle Decoraties

Bij de Cercle zijn door de jaren heen meerdere decoraties aan de leden uitgereikt.
Variërend van een kooklint ( bij 2 jaar lidmaatschap ) tot en met de voorzittersketting.
De meeste van onderstaande decoraties/onderscheidingen zijn tot op de dag van vandaag nog in gebruik.

Kookspelden

In de beginjaren kreeg ieder lid een kookspeld met het logo van de Cercle. Deze speld is later vervangen door een geborduurd exemplaar en wordt op de linkerzijde vastgenaaid op het koksjasje.

Kooklint

Dit lint wordt uitgereikt aan elk lid van de Cercle ter gelegenheid van het tweejarig lidmaatschap.

Ster

Na elke 5 jaar lidmaatschap wordt er een kookster aan het betreffende lid uitgereikt. Deze word boven het Cercle-embleem op het koksjas genaaid.

Jubileum-Badge

Wordt uitgereikt aan leden die 25 jaar bij de Cercle zijn.

Voorzittersketting

Behorende bij de functie van secretaris en penningmeester uit de begintijd.

Bestuursketting

Op de schildjes zijn de namen gegraveerd van de opeenvolgende voorzitters van de Cercle.