IN MEMORIAM

Beste kookvrienden en vriendinnen,

Met droefheid moeten wij jullie melden dat op maandag 18 januari 2021 is overleden ons gewaardeerd medelid Maurice Kitselaar.
Maurice heeft zich jarenlang met veel enthousiasme en passie ingezet voor de Cercle.  Zonder uitputtend te willen zijn, noemen wij hierbij zijn werkzaamheden als bestuurslid, als lid van de technische commissie en als voorzitter van de evenementencommissie van de Cercle. In deze laatste hoedanigheid is hij gedurende vele jaren nauw betrokken geweest bij het organiseren van het culinaire evenement Bourgondisch ’s-Hertogenbosch als ook bij het organiseren van de twee jubilea van de Cercle.  Voorts dient zijn inzet ten behoeve van de verbouwing en inrichting van ons clubgebouw niet onvermeld te blijven.

Hij maakte deel uit van de hechte C-groep van de Cercle, de laatste jaren als rustend lid omdat zijn gezondheid hem helaas in de steek liet.

Zijn afscheidsdienst zal, vanwege de coronabeperkingen, in besloten kring plaatsvinden op zaterdag 23 januari a.s.. De digitale rouwkaart treffen jullie bijgaand aan.

Zijn dochter Saskia heeft aangegeven dat Maurice in plaats van bloemen liever heeft dat men een donatie geeft aan de Stichting Kinderen Kankervrij.  Aan deze wens zal het bestuur uiteraard van harte tegemoetkomen.

Wij wensen zijn familie sterkte toe in deze voor hen moeilijke tijd.

Het bestuur van de Cercle