De reglementen, statuten en voorwaarden worden op dit moment herzien.